Number of ratings: 0

0/5

Noc

SULLIVAN Cosmo


Technique: classic colour photography
Theme: illustrations
Measurements: 100cm x 180cm x 3cm
Year of origin: 2022
ArtNo.: SK2207 0000 00001690
Posted: 28.07.2022 13:29:27
Piece description:

Lorem Ipsum je pseudo-latinský text, ktorý sa používa pri testovaní rozloženia stránok, časopisov, letákov. Používa sa už od 16. storočia. Text pripomína obyčajnú latinčinu, v skutočnosti je to nezmyselná skomolenina.

Report