Ing. arch. VALÚŠEK Michal
Sent message

Artistic brand: Mio
Artistic medium: Digital art,
ArtistNo.: sk-1594
About artist:

Vzdelanie:
1998 - 2002 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 12, 905 01 Senica

2002 - 2007 Bakalárske štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1

2007 - 2009 Inžinierske štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Odbor/špecializácia: Experimentálna architektúra

2010 - 2011 (September - január) - Stáž v ateliéri FLO(W): práca na programovaní živého inteligentného materiálu s názvom EMERGENT STRUCTURE pod vedením Miloša Floriána, Lukáša Kurillu a Marka Růžičku

Pracovné skúsenosti:
2006 – 2007 Byte software s.r.o.
Pozícia: 2D, 3D grafik počítačových hier
Náplň práce: Modelovanie a texturovanie rôzneho zamerania a   druhu. Aktívne podielanie na tvorbe grafiky počítačových hier

2007 Fortius (grafické štúdio)
Pozícia: 2D grafik
Náplň práce: Grafika a tvorba internetových stránok, vizitiek, log, hlavičkových papierov a pod.

2007 SPDe
Pozícia: 2D, 3D Grafik
Náplň práce: Architektúra, 2D a 3D Grafické výstupy, tvorba animácií a architektonických prezentácií.

2007 - 2011 Fischer s.r.o.
Pozícia: Architekt, grafik
Náplň práce: Architekt, grafik a tvorca animácií, video prezentácií a vizuálnych výstupov

2011 AKJ s.r.o.
Pozícia: Kreatívny architekt
Náplň práce: Konceptuálny architekt, grafik a tvorca prezentácií

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach:
Architek, softvérový architekt, konceptuálny architekt, vytváranie algoritmov v architektúre - využívanie algoritmického, resp.  parametrického navrhovania v architektúre, počítačový grafik, 2D a 3D grafik pri vývoji počítačových hier (Firma: Byte software s.r.o., Fortius - grafické štúdio) Tvorba vizualizácií a animácií, 3D modelov, reklám do časopisov, vývoji grafiky internetových stránok (reklamy, logá, vizitky, plagáty, potlače na tričká, video dokumenty, filmové prezentácie, atď. ...)

Súťaže:
Účastník - Celoslovenského kola záverečných bakal. prác.
Študentská súťaž: Revitalizácia železničného mostu TRENČÍN
Celosvetová súťaž: Zváracia technika FRONIUS
Školské kolo - cena profesora LACKA
Účastník - Celoslovenského kola o cenu prof. JOZEFA LACKA
Urb.-architektonická súťaž Castellum - nové centrum Rusoviec
Národná literárna súťaž - Moje mesto budúcnosti
Národná literárna súťaž - Kreativita-Architektúra-Identita

Ocenenia:
2006 3.miesto - Celosvetová súťaž:Zváracia technika FRONIUS
2008 1.miesto - Študentská súťaž: Revitalizácia železničného mostu TRENČÍN
2009 Cena dekana za prospech a vynikajúce výskedky počas celého štúdia
2010 2.miesto - Urbanisticko-architektonická súťaž Castellum - nové centrum Rusoviec
2010 3.miesto - Národná literárna súťaž - Moje mesto budúcnosti
2011 2.miesto - Národná literárna súťaž - Kreativita-Architektúra-Identita

Výstavy:
10.06. - 06.07.2008
CENTRUM ROZVOJA MESTA TRENČÍN - Výstava môjho projektu Revitalizácia železničného mostu v TRENČÍNE v rámci súťaže v tomto meste.

20.10. - 24.10.2008
FOYER - VESTIBUL FA STU BRATISLAVA - Výstava môjho projektu Revitalizácia železničného mostu v TRENČÍNE na FA STU v Bratislave.

22.3. - 26.3 2010
PARAMETRICIZMUS, PARAMETRICKÝ URBANIZMUS – Prednášajúci, odborný konzultant na workshope v Staničke Žilina.

23.6.2010 (8:00-16:00)
KONFERENCIA DIGITÁLNEJ ARCHITEKTÚRY 2010 - Prednášajúci a odborný konzultant na workshope v Staničke Žilina. Prezentovanie projektu PARAMETRICKÝ URBANIZMUS - Park na Bôriku.

3.7. - 1.8.2010 - „PRIESTORY UMENIA V ŠEDEJ ZÓNE“
Slovenská národná galéria 2. poschodie v Bratislave. Spolu s ďalšími 14 vystavenými projektmi sme sa snažili dokumentovať to, ako „napätie“ vyvolané daným prostredím, teda „šedou zónou“ mesta, môže podnietiť nové a komplexné architektonické riešenia. Táto výstava poskytovala prehľad experimentálnych spôsobov navrhovania vyvinutých na Fakulte architektúry vo Viedni a v Bratislave.

10.1. - 21.1.2011
Prezentácia môjho projektu s názvom EMERGENT STRUCTURE (revolučný živý naprogramovaný materiál) na ČVUT v Prahe v rámci prezentácií ateliérovej tvorby u Miloša Floriána (ATELIÉR FLO(W))

7.4. - 27.4.2011
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Olověný Dušan 2011 spojená s otvorením vernisáže výstavy, v ktorej bol nominovaný aj môj projekt EMERGENT STRUCTURE (Nová budova FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6)

16.6 - 17.6.2011
Prednáška a prezentácia mojich doterajších výsledkov doktorandského výskumu v rámci  Medzinárodného  vedeckovýskumného kolokvia študentov doktorandského štúdia - workshop 2011 Praha

Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk - aktívne
Anglický jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti:
3D max - expert
Rhinoceros - pokročilý
Grasshoper script - expert, navrhovanie pomocou algoritmov, parametrika
Adobe Photoshop - expert
Adobe After effect - pokročilý
Corel Draw - pokročilý
Auto CAD - pokročilý

Vodičský preukaz:
sk.B

Vlastnosti a záujmy:
Kreativita, flexibilita a pružnosť, rýchlosť, pracovitosť, komunikatívnosť a schopnosť myslieť koncepčne a pracovať v kolektíve. Architektúra, dizajn, grafický dizajn, brand & corporate identity, hardware, software, multimédia, pluginy a algoritmy v počítačových softvéroch, 3D tlač z akéhokoľvek materiálu.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z