Ing. arch. VALÚŠEK Michal
Sent message

Artistic brand: Mio
Artistic medium: Arte digitale,
ArtistNo.: sk-1594
About artist:

Vzdelanie:
1998 - 2002 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 12, 905 01 Senica

2002 - 2007 Bakalárske štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1

2007 - 2009 Inžinierske štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Odbor/špecializácia: Experimentálna architektúra

2010 - 2011 (September - január) - Stáž v ateliéri FLO(W): práca na programovaní živého inteligentného materiálu s názvom EMERGENT STRUCTURE pod vedením Miloša Floriána, Lukáša Kurillu a Marka Růžičku

Pracovné skúsenosti:
2006 – 2007 Byte software s.r.o.
Pozícia: 2D, 3D grafik počítačových hier
Náplň práce: Modelovanie a texturovanie rôzneho zamerania a   druhu. Aktívne podielanie na tvorbe grafiky počítačových hier

2007 Fortius (grafické štúdio)
Pozícia: 2D grafik
Náplň práce: Grafika a tvorba internetových stránok, vizitiek, log, hlavičkových papierov a pod.

2007 SPDe
Pozícia: 2D, 3D Grafik
Náplň práce: Architektúra, 2D a 3D Grafické výstupy, tvorba animácií a architektonických prezentácií.

2007 - 2011 Fischer s.r.o.
Pozícia: Architekt, grafik
Náplň práce: Architekt, grafik a tvorca animácií, video prezentácií a vizuálnych výstupov

2011 AKJ s.r.o.
Pozícia: Kreatívny architekt
Náplň práce: Konceptuálny architekt, grafik a tvorca prezentácií

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach:
Architek, softvérový architekt, konceptuálny architekt, vytváranie algoritmov v architektúre - využívanie algoritmického, resp.  parametrického navrhovania v architektúre, počítačový grafik, 2D a 3D grafik pri vývoji počítačových hier (Firma: Byte software s.r.o., Fortius - grafické štúdio) Tvorba vizualizácií a animácií, 3D modelov, reklám do časopisov, vývoji grafiky internetových stránok (reklamy, logá, vizitky, plagáty, potlače na tričká, video dokumenty, filmové prezentácie, atď. ...)

Súťaže:
Účastník - Celoslovenského kola záverečných bakal. prác.
Študentská súťaž: Revitalizácia železničného mostu TRENČÍN
Celosvetová súťaž: Zváracia technika FRONIUS
Školské kolo - cena profesora LACKA
Účastník - Celoslovenského kola o cenu prof. JOZEFA LACKA
Urb.-architektonická súťaž Castellum - nové centrum Rusoviec
Národná literárna súťaž - Moje mesto budúcnosti
Národná literárna súťaž - Kreativita-Architektúra-Identita

Ocenenia:
2006 3.miesto - Celosvetová súťaž:Zváracia technika FRONIUS
2008 1.miesto - Študentská súťaž: Revitalizácia železničného mostu TRENČÍN
2009 Cena dekana za prospech a vynikajúce výskedky počas celého štúdia
2010 2.miesto - Urbanisticko-architektonická súťaž Castellum - nové centrum Rusoviec
2010 3.miesto - Národná literárna súťaž - Moje mesto budúcnosti
2011 2.miesto - Národná literárna súťaž - Kreativita-Architektúra-Identita

Výstavy:
10.06. - 06.07.2008
CENTRUM ROZVOJA MESTA TRENČÍN - Výstava môjho projektu Revitalizácia železničného mostu v TRENČÍNE v rámci súťaže v tomto meste.

20.10. - 24.10.2008
FOYER - VESTIBUL FA STU BRATISLAVA - Výstava môjho projektu Revitalizácia železničného mostu v TRENČÍNE na FA STU v Bratislave.

22.3. - 26.3 2010
PARAMETRICIZMUS, PARAMETRICKÝ URBANIZMUS – Prednášajúci, odborný konzultant na workshope v Staničke Žilina.

23.6.2010 (8:00-16:00)
KONFERENCIA DIGITÁLNEJ ARCHITEKTÚRY 2010 - Prednášajúci a odborný konzultant na workshope v Staničke Žilina. Prezentovanie projektu PARAMETRICKÝ URBANIZMUS - Park na Bôriku.

3.7. - 1.8.2010 - „PRIESTORY UMENIA V ŠEDEJ ZÓNE“
Slovenská národná galéria 2. poschodie v Bratislave. Spolu s ďalšími 14 vystavenými projektmi sme sa snažili dokumentovať to, ako „napätie“ vyvolané daným prostredím, teda „šedou zónou“ mesta, môže podnietiť nové a komplexné architektonické riešenia. Táto výstava poskytovala prehľad experimentálnych spôsobov navrhovania vyvinutých na Fakulte architektúry vo Viedni a v Bratislave.

10.1. - 21.1.2011
Prezentácia môjho projektu s názvom EMERGENT STRUCTURE (revolučný živý naprogramovaný materiál) na ČVUT v Prahe v rámci prezentácií ateliérovej tvorby u Miloša Floriána (ATELIÉR FLO(W))

7.4. - 27.4.2011
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Olověný Dušan 2011 spojená s otvorením vernisáže výstavy, v ktorej bol nominovaný aj môj projekt EMERGENT STRUCTURE (Nová budova FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6)

16.6 - 17.6.2011
Prednáška a prezentácia mojich doterajších výsledkov doktorandského výskumu v rámci  Medzinárodného  vedeckovýskumného kolokvia študentov doktorandského štúdia - workshop 2011 Praha

Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk - aktívne
Anglický jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti:
3D max - expert
Rhinoceros - pokročilý
Grasshoper script - expert, navrhovanie pomocou algoritmov, parametrika
Adobe Photoshop - expert
Adobe After effect - pokročilý
Corel Draw - pokročilý
Auto CAD - pokročilý

Vodičský preukaz:
sk.B

Vlastnosti a záujmy:
Kreativita, flexibilita a pružnosť, rýchlosť, pracovitosť, komunikatívnosť a schopnosť myslieť koncepčne a pracovať v kolektíve. Architektúra, dizajn, grafický dizajn, brand & corporate identity, hardware, software, multimédia, pluginy a algoritmy v počítačových softvéroch, 3D tlač z akéhokoľvek materiálu.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

70x36
Alien audio


VALÚŠEK Michal
70x36
Alien audio


VALÚŠEK Michal
56x31
Audi R8


VALÚŠEK Michal
42x31
Veterná architekúra - veža vetrov OPEN FORM


VALÚŠEK Michal
56x42
Veterná architekúra - veža vetrov CLOSED FORM


VALÚŠEK Michal
35x10
Young Cigaret


VALÚŠEK Michal
35x10
Young Cigaret


VALÚŠEK Michal
29x42
portrét


VALÚŠEK Michal
30x18
Alien Audio Hyperspace


VALÚŠEK Michal
42x21
Vírusová kolekcia


VALÚŠEK Michal
42x21
Vírusová kolekcia


VALÚŠEK Michal
42x31
Vizulizácia interiéru - kupelka


VALÚŠEK Michal
42x21
Vírusová kolekcia


VALÚŠEK Michal
43x31
Auto 3D model


VALÚŠEK Michal
20x29
Myboard


VALÚŠEK Michal
16x19
Love Painting


VALÚŠEK Michal
22x16
Mazda


VALÚŠEK Michal
10x5
Progressport


VALÚŠEK Michal
10x7
Interiéry húska


VALÚŠEK Michal
21x29
Satur vás zbalí - Leto 2012


VALÚŠEK Michal
21x29
Satur vás zbalí - Zima 2012


VALÚŠEK Michal
21x29
Tankové pivo Šariš


VALÚŠEK Michal
56x31
Audi R8


VALÚŠEK Michal
42x21
Časticová kolekcia


VALÚŠEK Michal
42x21
Časticová kolekcia - detail


VALÚŠEK Michal
56x31
Morfing bridge pavilon


VALÚŠEK Michal
56x31
Morfing bridge pavilon


VALÚŠEK Michal
56x31
Morfing sting pavilon


VALÚŠEK Michal
56x31
Morfing sting pavilon


VALÚŠEK Michal
31x56
Fraktálna veža


VALÚŠEK Michal
31x56
Fraktálna veža - detail


VALÚŠEK Michal
42x21
Pavilon structure


VALÚŠEK Michal
42x21
Pavilon structure


VALÚŠEK Michal
42x21
Pavilon structure


VALÚŠEK Michal
42x21
Galery structure


VALÚŠEK Michal
42x21
ALGO-TEKTÚRA - kontinuálne sa vlniace figúry


VALÚŠEK Michal
42x21
Galery structure


VALÚŠEK Michal
56x36
Vizulizácia interiéru


VALÚŠEK Michal
42x21
Vizulizácia interiéru


VALÚŠEK Michal
42x21
Vizulizácia interiéru


VALÚŠEK Michal